Ko jūs zināt par mūsu komandu?

CAT CARE COMMUNITY

Cat Care Community – ir absolūti brīvprātīga organizācija, kurā pēc brīvprātības principa darbojas septiņi cilvēki, galvenokārt meitenes. 

Katra organizācijas dalībnieka darbība ir nedaudz atšķirīga, kā tas ir jebkurā darbā, katram ir savi pienākumi, kas balstīti uz katra stiprajām pusēm un prasmēm .

Mēs visi, līdztekus tam, ka daudz laika veltām palīdzības sniegšanai ielas kaķiem, dodamies uz darbu un mācībām, visiem ir arī ģimenes.

Mēs darbojamies kā viena komanda un esam gatavi palīdzēt viens otram un iespēju robežās arī aizstāt.

Mūs visus vieno mīlestība pret dzīvniekiem un vēlme pēc iespējas vairāk palīdzēt ielas kaķiem.

Bieži gadās, ka mums tiek lūgta palīdzība, kuru cilvēks pats būtu varētu nodrošināt. 

Ņemot vērā lielo šādu pieprasījumu skaitu, mums fiziski nav laika, lai visiem pievērstu pietiekamu uzmanību.

Rīkosimies kopā!

Šeit ir plāns, kuru vajadzētu ievērot:
1.Jāaprunājas ar ielas kaķu barotāju;
2. Jānoķer kaķis, kamēr tas ēd; 
3. Jāaizved uz veterināro klīniku;
4. Jāatrod pagaidu mājas;
5. Jāreklamē sociālajos tīklos; 
6. Jāved uz procedūrām / pārbaudēm veterinārajā klīnikā;
7. Jāsniedz ieteikumi pagaidu māju saimniekiem; 
8. Jāatrod pastāvīgās mājas!

Mēs esam pārliecināti, ka kopā varam izdarīt daudz vairāk!

Pašlaik mums nav valsts/pašvaldības atbalsta un biedrības līdzekļus veido ziedojumi un pašu biedrības locekļu ieguldījums.

Pēdējā laikā pie mums ļoti bieži vēršas ar lūgumiem sniegt pagaidu mājas un palīdzēt segt ārstēšanās izdevumus.

Varbūt jūs kādreiz esat aizdomājušies par palīdzības sniegšanu dzīvnieku aizsardzības biedrībai? 

Mēs ar prieku pieņemtu jūsu palīdzību! 

“Cat Care Community” biedrība
Reģ.Nr. 40008240732
Ziedojuma konts: LV51HABA0551040459254
Mērķis: kaķiem 
Paypal: catcare.community@gmail.com